FØR DU VET DET, HAR DU LEVD!


DALAI LAMA

 

DETTE SA DALAI LAMA VED ÅRTUSENSKIFTET, 

1.JANUAR 2001. 

(Kanskje noe å leve etter...?)

 
* Husk at stor kjærlighet og store bedrifter ofte krever stor risiko.

* Når du taper, så glem ikke å lære av det.

* Ha respekt for deg selv, respekt for andre ....og erkjenn ditt ansvar
  for dine egne handlinger

* Husk at det godt kan være en stor lykke å ikke få sine ønsker oppfylt.

* Kjenn reglene, så vet du også hvordan du kan bryte dem ordentlig.

* La ikke en uenighet og liten diskusjon ødelegge et godt vennskap.

* Når du oppdager at du har gjort en feil, hvilket vi alle gjør, 
  .....så gå straks i gang med å rette den

* Tilbring litt tid alene hver dag

* Vær åpen overfor forandringer, .....men gå ikke på kompromiss 
  med dine innerste verdier

* Husk at taushet noen ganger er det beste svar

* Lev et godt verdig liv. Når du blir eldre .......og tenker tilbake, 
  kan du nyte det en gang til

* En kjærlig atmosfære i ditt hjem er fundamentet i ditt liv

* Ved uenighet med noen du elsker .....hold deg til situasjon 
  akkurat nå; ......og bring ikke fortiden inn i bildet.

* Del sjenerøst ut av din viten. ...... Det er en god måte å oppnå 
  udødelighet på

* Vær vennlig over for mennesker, dyr og jorden

* Reis en gang i året til et sted hvor du aldri har været før

* Husk at det beste forhold er, hvor kjærligheten til hverandre 
  overskygger behovet for hverandre.

* Bedøm din suksess etter hva du måtte oppgi for å få den.

* Grip kjærlighet og matlaging an med en hensynsløs løssluppenhet.Med kjærlig hilsen fra Dalai Lama